Manuál - návod pro Karcher K2Karcher K2

Návod k obsluze pro Karcher K2 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Karcher K2

Ukázka části manuálu pro Karcher K2 velikost návodu 4.61 MB

Přístroj postavte na rovné ploše. Ilustrace  Vysokotlakou hadici propojte s vysokotlakou pří- pojkou zařízení. Hodnoty připojení viz typový štítek, resp. Technické údaje. Dbejte pokynů příslušné místní organizace zajišťující zásobování vodou. POZOR Nečistoty ve vodě mohou poškodit vysokotlaké čerpadlo a příslušenství. Na ochranu doporučujeme použití vodního filtru KÄRCHER (zvláštní příslušenství, obj. číslo 4.730-059). Ilustrace  Nasaďte hadici přívodu vody na spojku u vodovodní přípojky.  Vodní hadici připojte k vodovodní síti.  Zcela otevřete vodovodní kohoutek. UPOZORNĚNÍ Chod nasucho po dobu delší než 2 minuty vede k po- škození vysokotlakého čerpadla. Pokud přístroj během 2 minut nevytvoří tlak, vypněte jej a postupujte podle pokynů v kapitole „Nápověda při poruchách“. UPOZORNĚNÍ Při čištění lakovaných povrchů dodržujte minimální vzdálenost 30 cm, abyste zabránili poškození plochy. POZOR Nečistěte pneumatiky, lak nebo citlivé povrchy jako dřevo pomocí frézy na nečistoty, hrozí poškození. Ilustrace  Stříkací trubku nasaďte na stříkací pistoli a otočením o 90° ji zajistěte.  Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.  Zapněte přístroj "I/ON".  Odjistěte páčku na stříkací pistoli.  Zatáhněte za páčku, zařízení se zapne. Upozornění: Jestliže se páčka znovu uvolní, zaří- zení se znovu vypne. Vysoký tlak zůstává v systé- mu zachován.