Manuál - návod pro Karcher K2 CompactKarcher K2 Compact

Návod k obsluze pro Karcher K2 Compact se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Karcher K2 Compact

Ukázka části manuálu pro Karcher K2 Compact velikost návodu 2.95 MB

Před uvedením do provozu namontujte díly volně přilo- žené k zařízení. Ilustrace viz stránka 2 Ilustrace  Upevněte přepravní držadlo. Ilustrace  Vytáhněte sponu pro vysokotlakou hadici z ruční stříkací pistole. Ilustrace  Zasuňte vysokotlakou hadici do ruční stříkací pistole.  Na sponu zatlačte tak, aby zaskočila. Prověřte bezpečné spojení tahem za vysokotlakou hadici. Ilustrace  Spojku našroubujte na vodovodní přípojku zařízení.  Přístroj postavte na rovné ploše. Ilustrace  Vysokotlakou hadici propojte s vysokotlakou pří- pojkou zařízení.  Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. Hodnoty připojení viz typový štítek, resp. Technické údaje. Dbejte pokynů příslušné místní organizace zajišťující zásobování vodou. POZOR Nečistoty ve vodě mohou poškodit vysokotlaké čerpadlo a příslušenství. Na ochranu doporučujeme použití vodního filtru KÄRCHER (zvláštní příslušenství, obj. číslo 4.730-059).  Nasaďte hadici přívodu vody na spojku u vodovodní přípojky.  Vodní hadici připojte k vodovodní síti.  Zcela otevřete vodovodní kohoutek.