Manuál - návod pro Karcher K 5.600Karcher K 5.600

Návod k obsluze pro Karcher K 5.600 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Karcher K 5.600

Ukázka části manuálu pro Karcher K 5.600 velikost návodu 4.04 MB

Toto zařízení není určeno k tomu, aby ho používaly osoby s omezenými fyzic-kými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. S přístrojem nesmí pracovat děti nebo osoby, které nebyly seznámeny s návo-dem k jeho použití