Manuál - návod pro Indesit IWC 71451Indesit IWC 71451

Návod k obsluze pro Indesit IWC 71451 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Indesit IWC 71451

Ukázka části manuálu pro Indesit IWC 71451 velikost návodu 1.93 MB

Tlačítko s kontrolkou START/PAUSE: Slouží ke spuštění nebo dočasnému přerušení programů. POZN.: Stisknutí tohoto tlačítka slouží k přerušení probíhajícího praní; příslušná kontrolka bude blikat oranžovým světlem, zatímco kontrolka probíhající fáze zůstane rozsvícena stálým světlem. Když bude kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA zhasnuta, bude možné otevřít dvířka. Za účelem opětovného zahájení praní z bodu, ve kterém bylo přerušeno, znovu stiskněte toto tlačítko. Pohotovostní režim Za účelem shody s novými předpisy souvisejícími s energetickou úsporou je tato pračka vybavena systémem automatického vypnutí (přechodu do pohotovostního režimu – standby), který je aktivován po uplynutí několika minut, když se pračka nepoužívá. Krátce stiskněte tlačítko ON-OFF a vyčkejte na obnovení činnosti zařízení. Spotřeba v off-mode: 1W Spotřeba v Left-on: 1W