Manuál - návod pro IKEA TUPPLURIKEA TUPPLUR

Návod k obsluze pro IKEA TUPPLUR se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
IKEA TUPPLUR

Ukázka části manuálu pro IKEA TUPPLUR velikost návodu 602.10 KB

Roletu pusťte. Vytáhne se do určité výšky na válci. Pokud jste s pozicí, kde se roleta zastavila, spokojeni, nemusíte dělat žádné další úpravy. Nastavení výšky rolety Pokud byste chtěli roletu zastavovat na vyšší pozici na válci pro větší pokles, postupujte dle následujících kroků. (Viz obrázek 1.) Odstraňte roletu. Pokud je roleta umístěna mimo rám okna, odstraňte roletu z konzol tak, že zatlačíte závlačku a uvolníte roletu. (Viz obrázek 2.) Pokud je roleta instalována do rámu okna, odstraňte roletu z konzol pomocí malého šroubováku, kterým zatlačíte závlačku. Tím se roleta uvolní. (Viz obrázek 3.) Naviňte roletu na válci do výšky, ve které chcete, aby se zastavila. (Viz obrázek 4.) Vložte roletu zpět do konzol. (Viz obrázek 5.) Až budete příště vytahovat nebo stahovat roletu, zastaví se na této nově nastavené pozici. Spuštění rolety jemným tahem dolů a uvolněním do požadované polohy. Roleta se zastaví v poloze, ve které ji uvolníte. Zvednutí rolety stažením dolů o několik centimetrů z polohy, kde byla zastavena a její uvolnění. Roleta stoupá a zastaví se ve výšce předem nastavené ve výrobě.