Manuál - návod pro IKEA LILLHOLMEN (Decken)IKEA LILLHOLMEN (Decken)

Návod k obsluze pro IKEA LILLHOLMEN (Decken) se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
IKEA LILLHOLMEN (Decken)

Ukázka části manuálu pro IKEA LILLHOLMEN (Decken) velikost návodu 1.40 MB

Před instalací vypojit z proudu. V někte-rých zemích může být elektroinstalace provedena pouze kvalifikovaným elektri-kářem. Poraďte se případně na úřadě.INSTALACE V KOUPELNÁCHInstalace musí být provedena kvalifiko-vaným elektrikářem. Osvětlení musí být v elektrickém systému instalováno trvale a umístěno do správné zóny.Různé materiály vyžadují různé typy připevnění. Vždy pracujte se šrouby a zástrčkami, které se pro daný materiál hodí nejlépe.