Manuál - návod pro Hyundai VKC 751

KERAMICKÁVarná konvice Hyundai VKC 751

Návod k obsluze pro Hyundai VKC 751 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Hyundai VKC 751

Ukázka části manuálu pro Hyundai VKC 751 velikost návodu 1.67 MB

Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!•Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.•Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním