Manuál - návod pro Hyundai VKC 717Varná konvice Hyundai VKC 717

Návod k obsluze pro Hyundai VKC 717 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Hyundai VKC 717

Ukázka části manuálu pro Hyundai VKC 717 velikost návodu 910.96 KB

Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.•Před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!