Manuál - návod pro Hyundai VK 739WGVarná konvice Hyundai VK 739WG

Návod k obsluze pro Hyundai VK 739WG se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Hyundai VK 739WG

Ukázka části manuálu pro Hyundai VK 739WG velikost návodu 862.05 KB

Před čistěním nebo uložením konvici odpojte ze zásuvky a počkejte až zcela vychladne.2)Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte vnější části konvice, základnu nebo napájecí kabel vodou, ani jej do vody neponořujte. Vnější část konvice můžete čistit mírně navlhčenou látkou, která není hrubá a nepouští vlákna bez přísad.3)Filtr můžete vyjmout pro účely čištění. Filtr vyjmete tak, že jej vytáhnete nahoru. Filtr promyjte pod tekoucí vodou.4)Všechny části znovu sestavte až jsou úplně suché.5)V místech s velmi tvrdou vodou je důležité konvici pravidelně odvápňovat, abyste zachovali dobrý výkon, protože příliš velké množství usazeného vodního kamene brání konvici v čin-nosti. Pro zachování nejlepšího výkonu konvice ji čas od času odvápněte. Frekvence odvá-pňování závisí na tvrdosti vody z kohoutku a četnosti používání konvice. Při odvápňování se vyčistí vnitřek konvice