Manuál - návod pro Hyundai VK 739WBVarná konvice Hyundai VK 739WB

Návod k obsluze pro Hyundai VK 739WB se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Hyundai VK 739WB

Ukázka části manuálu pro Hyundai VK 739WB velikost návodu 862.05 KB

Před zapnutím konvice se ujistěte, že hladina vody je mezi značkami MIN a MAX vody.•Při manipulaci postupujte tak, aby nedošlo kporanění (např. vroucí vodou, párou).•Vpřípadě, že nebudete konvici delší dobu používat, doporučujeme podstavec odpojit od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu zelektrické zásuvky.•Spotřebič je vybaven tepelnou bezpečnostní pojistkou, která přeruší přívod proudu vpřípadě selhání parní pojistky, vyvaření vody nebo uvedení prázdné konvice do činnosti. Pokud ktomu dojde, spotřebič odpojte od el. sítě anechte vychladnout. Nenaplňujte konvici studenou vodou za účelem rychlého ochlazení. Mohlo by to snížit životnost topného tělesa.•Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče