Manuál - návod pro Hyundai VK 739 WBHyundai VK 739 WB

Návod k obsluze pro Hyundai VK 739 WB se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Hyundai VK 739 WB

Ukázka části manuálu pro Hyundai VK 739 WB velikost návodu 862.05 KB

Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.•Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem apoškodil se nebo spadl do vody. Vtakových případech zaneste spotřebič do odborného servisu kprověření jeho bezpečnosti asprávné funkce