Manuál - návod pro Hyundai VK 688RVarná konvice Hyundai VK 688R

Návod k obsluze pro Hyundai VK 688R se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Hyundai VK 688R

Ukázka části manuálu pro Hyundai VK 688R velikost návodu 842.75 KB

Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší elektrické síti.•Konvici používejte pouze pro domácí použití a způsobem popsaným v tomto návodu k obsluze. Tento přístroj není určen pro komerční nebo průmyslový provoz.•Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte přístroj ani přívodní kabel do vody nebo jiných kapalin.•Konvice by neměla být postavena na neupraveném dřevěném povrchu. Přístroj postavte pouze na teplovzdorný, rovný a suchý povrch.•Nepokládejte nebo neskladujte konvici na místech, kde může spadnout nebo být stažena do vody nebo jiné kapaliny. Pokud přístroj spadne do vody, odpojte jej ihned ze zásuvky. Následně jej nepoužívejte. Zaneste jej do autorizovaného servisního centra.