Manuál - návod pro Hyundai VK 319Hyundai VK 319

Návod k obsluze pro Hyundai VK 319 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Hyundai VK 319

Ukázka části manuálu pro Hyundai VK 319 velikost návodu 1.09 MB

Konvice by neměla být postavena na neupraveném dřevěném povrchu. Přístroj postavte pouze na teplovzdorný, rovný a suchý povrch.•Nepokládejte nebo neskladujte konvici na místech, kde může spadnout nebo být stažena do vody nebo jiné kapaliny. Pokud přístroj spadne do vody, odpojte jej ihned ze zásuvky. Následně jej nepoužívejte. Zaneste jej do autorizovaného servisního centra.•Nestavte přístroj pod police nebo jiné visící předměty, ani přímo ke stěně nebo do rohu.•Pokud je konvice používána v blízkosti dětí nebo dětmi nebo invalidy, je vyžadována zvýšená pozornost