Manuál - návod pro Humax iCord HD

TWIN TUNER HD PVRSatelitní přijímač Humax iCord HD

Návod k obsluze pro Humax iCord HD se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Humax iCord HD

Ukázka části manuálu pro Humax iCord HD velikost návodu 2.28 MB

PŘIPOJENÍ PARABOLY A VNĚJŠÍ JEDNOTKY (LNB) Před připojováním / odpojováním vnější jednotky k / od přístroje odpojte přístroj od elektrické sítě. Nedodržením tohoto pokynu riziko poškození LNB. 8. PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE K TELEVIZORU Před připojováním přístroje k / odpojováním přístroje od televizoru je přístroj i televizor nutno vypnout a odpojit od elektrické sítě. Nedodržením tohoto pokynu riziko poškození přístroje a / nebo televizoru. 9. UZEMNĚNÍ Kabel pro připojení LNB k přístroji musí být uzemněn (připojením k zemnícímu bodu paraboly).