Manuál - návod pro HTC Wildfire‎Mobilní telefon HTC Wildfire‎

Návod k obsluze pro HTC Wildfire‎ se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
HTC Wildfire‎

Ukázka části manuálu pro HTC Wildfire‎ velikost návodu 3.19 MB

Ve složce Doručené Gmail stiskněte tlačítko a pak klepněte na tlačítko Napsat.2.Pokud jste v telefonu nastavili více účtů Google v zařízení HTC Wildfire S, zvolte,kterou adresu Gmail chcete použít pro odeslání e-mailu. Klepněte na pole, vekterém je vaše současná adresa Gmail, a potom klepněte na jinou adresu, kterouchcete použít pro odeslání.3.Do pole Komu zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Pokud e-mailposíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou.Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům,stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Přidat Kopie/Skrytá.4.Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte e-mail.5.Chcete-li přidat obrázkovou přílohu, stiskněte tlačítko a potom klepněte napoložku Připojit přílohu