Manuál - návod pro HTC Hero‎Mobilní telefon HTC Hero‎

Návod k obsluze pro HTC Hero‎ se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
HTC Hero‎

Ukázka části manuálu pro HTC Hero‎ velikost návodu 2.02 MB

Stisknutím otevřete obrazovku Telefon. Je-li na obrazovce zvýrazněn kontakt, kontaktní číslo nebo telefonní číslo, stisknutím tohoto tlačítka tento kontakt či telefonní číslo vytočíte. Během hovoru klepnutím na tlačítko hovor přidržte. Opětným klepnutím hovor obnovíte. Pokud jste během hovoru přešli do jiné aplikace, stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte na obrazovce probíhající hovor. • • • • PLOCHA Stisknutím tohoto tlačítka se z kterékoli aplikace nebo obrazovky vrátíte na obrazovku Plocha. Stisknutím a podržením tlačítka otevřete okno s naposledy použitými aplikacemi. • • MENU Stisknutím otevřete seznam akcí, které lze provést na aktuální obrazovce nebo možnostech nabídky. ZPĚT Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení nebo obrazovkovou klávesnici. HLEDAT Podrobnosti naleznete v části „Tlačítko Hledat“ později v této kapitole.