Manuál - návod pro HSM Shredstar X5HSM Shredstar X5

Návod k obsluze pro HSM Shredstar X5 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
HSM Shredstar X5

Ukázka části manuálu pro HSM Shredstar X5 velikost návodu 880.89 KB

Dbejte, aby byla síťová zástrčka snadno přístupná.• Před připojením zástrčky k elektrické síti se přesvědčte o tom, zda se napěťové a kmitočtové hodnoty elektrické sítě shodují s údaji na typovém štítku.• Skartovačku neinstalujte do úzkých prostorůa v blízkosti topných těles nebo jiných tepelných zdrojů. Větrací otvory musí být volné a je třeba dbát na dodržení vzdálenosti od stěny nebo od nábytku min. 10 cm