Manuál - návod pro HSM Shredstar X10HSM Shredstar X10

Návod k obsluze pro HSM Shredstar X10 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
HSM Shredstar X10

Ukázka části manuálu pro HSM Shredstar X10 velikost návodu 2.86 MB

Chraňte přívodní kabel, přístroj a síťovou zástrčku před horkem, horkými předměty a před otevřeným ohněm. Větrací otvory musejí být volné a je nezbytné dodržovat vzdálenost min. 5 cm od stěn nebo od nábytku.