Manuál - návod pro HP HP Deskjet 1510 seriesTiskárna HP HP Deskjet 1510 series

Návod k obsluze pro HP HP Deskjet 1510 series se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
HP HP Deskjet 1510 series

Ukázka části manuálu pro HP HP Deskjet 1510 series velikost návodu 1.36 MB

Když je tiskárna zapnutá, kontrolka tlačítka Svítí svítí.●Když je tiskárna vypnutá, kontrolka tlačítka Svítí je vypnutá.●Když je tiskárna v režimu spánku, kontrolka tlačítka Svítí je ztlumená. Tiskárna přejde do režimu spánku automaticky po 5 minutách nečinnosti.●Když tiskárna zpracovává úlohu, kontrolka tlačítka Svítí bliká.