Manuál - návod pro Hama KHL38Hama KHL38

Návod k obsluze pro Hama KHL38 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Hama KHL38

Ukázka části manuálu pro Hama KHL38 velikost návodu 12.70 MB

K zajištění bezpečného a bezporuchového provozu zařízení musí být při jeho připojení k síti dodrženy následující pokyny:■Před jeho připojením k síti porovnejte informace o připojení na typovém štítku zařízení (napětí a frekvence) s údaji o vaší elektrické síti. Uvedené údaje musí souhlasit, aby se předešlo riziku vzniku škod na zařízení.■Přívodní vedení chraňte před horkými povrchy a ostrými hranami.■Dbejte, aby přívodní vedení nebylo příliš pevně napnuté ani přehnuté.■Přívodní vedení nenechávejte viset přes rohy a hrany (nebezpečí rušení)