Manuál - návod pro Hama 00095214 New BasicHama 00095214 New Basic

Návod k obsluze pro Hama 00095214 New Basic se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Hama 00095214 New Basic

Ukázka části manuálu pro Hama 00095214 New Basic velikost návodu 3.09 MB

Před použitím zkontrolujte přístroj na vnější viditelná poškození. Poškozený přístroj neuvádějte do provozu. ■Opravy na přístroji smí provádět jen odborníci. Neodbornými opravami zaniká nárok ze záruky.■Vadné součásti se smí nahrazovat pouze originálními náhradními součástmi. Pouze u těchto součástí je zaručeno, že budou splněny bezpečnostní požadavky.■Při poruchách, bouřce nebo před čištěním přístroje odpojte síťový adaptér od napájení