Manuál - návod pro Güde Profi SGüde Profi S

Návod k obsluze pro Güde Profi S se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Güde Profi S

Ukázka části manuálu pro Güde Profi S velikost návodu 852.10 KB

Používá se jen čistý, suchý a regulovatelný tlakový vzduch nastavený na 3,0 až 4,0 bar. Je zakázáno překračovat maximální tlak 8.3 bar (120 psi). Nikdy nepoužívejte rozpouštědla homogenizovaná uhlovodíkem, která reagují s hliníkovými a zinkovými součástkami a mohou vytvářet chemické sloučeniny. Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte, zda jsou utažené všechny šrouby a víka a zda nejsou netěsné spoje. Před nanášením barvy se přesvědčte, že lze spouštěčem a tryskou volně pohybovat. Pistoli na stříkání barvy je třeba používat jen k účelům, pro něž je určena. Používejte výhradně náhradní díly (trysky a příslušenství) doporučené výrobcem