Manuál - návod pro Güde GF 180Güde GF 180

Návod k obsluze pro Güde GF 180 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Güde GF 180

Ukázka části manuálu pro Güde GF 180 velikost návodu 820.99 KB

Při práci nevybočujte z oblasti určené pro stání Vyhněte se abnormálnímu držení těla. Dbejte na řádný stoj a vždy při práci udržujte rovnováhu. • Udržujte svůj přístroj s pečlivostí. Pro dobrou a bezpečnou práci udržujte svůj přístroj v čistém stavu. Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu přístroje. Kontrolujte pravidelně zástrčku a kabel a nechte tyto v případě poškození vyměnit uznaným odborníkem. Kontrolujte pravidelně prodlužovací kabel a poškozený vyměňte. Očistěte pracovní stůl pečlivě po každém použití a zajistěte jeho ochranu proti korozi tak, že jej otřete hadrem, který předtím lehce navlhčíte olejem. • Vytáhněte zástrčku Při nepoužívání přístroje, před prováděním údržby a při výměně diamantového dělicího kotouče. • Nenechávejte nástrojové klíče zastrčené Před zapnutím přezkoušejte, zda jsou nástrojové klíče a seřizovací nástroje odstraněné. • Prodlužovací kabely ve venkovním prostředí Ve venkovním prostředí používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou k tomuto použití schválené a jsou příslušným způsobem označené. • Kontrolujte svůj přístroj na poškození Před dalším používáním přístroje přezkoušet pečlivě ochranná zařízení nebo lehce poškozené součásti na to, zda je jejich funkce bezvadná a zda je v souladu s určením. Zkontrolujte, zda je funkce pohyblivých součástí v pořádku, zda tyto součásti neváznou, nebo zda nejsou tyto součásti poškozené. Veškeré součásti musí být správně namontované a všechny podmínky musí být splněny, aby byl zaručen bezvadný provoz přístroje. Poškozená ochranná zařízení a poškozené součásti musí být řádně opraveny nebo vyměněny provozovnou zákaznického servisu, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak. Poškozené spínače musí být vyměněny provozovnou zákaznického servisu. Nepoužívejte přístroje, u kterých nelze zapnout a vypnout spínač.