Manuál - návod pro Gorenje M605WRUČNÍ MIXER Gorenje M605W

Návod k obsluze pro Gorenje M605W se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Gorenje M605W

Ukázka části manuálu pro Gorenje M605W velikost návodu 597.77 KB

Nedotýkajte sa pohybujúcich častí.  Uistite sa, že spotrebič je spotrebič je pred pripojením, alebo odpojením od elektrickej siete vypnutý.  Vždy si dávajte pozor pri používaní spotrebiča.  Pri odpájaní spotrebiča zo zásuvky nikdy neťahajte za kábel. Udržujte napájací kábel mimo zdrojov tepla, oleja a ostrých rohov.  Tento spotrebič nepoužívajte vonku.  Motor vždy chráňte pred vodou, alebo zvýšenou vlhkosťou.  Spotrebič obsluhujte len so suchými rukami.  Nikdy nevyťahujte metličky, háky na cesto a mixovacie nástavce z tela spotrebiča, pokiaľ je ešte pripojený k elektrickej sieti. Vždy najskôr odpojte spotrebič od elektrickej siete.  Nikdy nečistite mlyny, háky na cesto, alebo mixovacie nástavce pod tečúcou vodou, pokiaľ sú ešte nasadené na tele spotrebiča.  Zaistite, aby metličky, háky na cesto a mixovacie nástavce neprišli do styku so sieťovým káblom počas prevádzky spotrebiča.  Ak sa sieťový kábel počas prevádzky poškodí, ihneď odpojte spotrebič od elektrickej siete. Nechytajte sa sieťového kábla skôr, ako ho odpojíte od elektrickej siete.  Odpojte spotrebič od elektrickej siete, keď ho nepoužívate, pred zakladaním, alebo odoberaním častí a pred čistením.