Manuál - návod pro Gorenje M605BRUČNÍ MIXER Gorenje M605B

Návod k obsluze pro Gorenje M605B se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Gorenje M605B

Ukázka části manuálu pro Gorenje M605B velikost návodu 597.77 KB

Nedotýkajte sa pohybujúcich častí. Uistite sa, že spotrebič je spotrebič je pred pripojením, alebo odpojením od elektrickej siete vypnutý. Vždy si dávajte pozor pri používaní spotrebiča. Pri odpájaní spotrebiča zo zásuvky nikdy neťahajte za kábel. Udržujte napájací kábel mimo zdrojov tepla, oleja a ostrých rohov. Tento spotrebič nepoužívajte vonku. Motor vždy chráňte pred vodou, alebo zvýšenou vlhkosťou. Spotrebič obsluhujte len so suchými rukami. Nikdy nevyťahujte metličky, háky na cesto a mixovacie nástavce z tela spotrebiča, pokiaľ je ešte pripojený k elektrickej sieti. Vždy najskôr odpojte spotrebič od elektrickej siete. Nikdy nečistite mlyny, háky na cesto, alebo mixovacie nástavce pod tečúcou vodou, pokiaľ sú ešte nasadené na tele spotrebiča. Zaistite, aby metličky, háky na cesto a mixovacie nástavce neprišli do styku so sieťovým káblom počas prevádzky spotrebiča.