Manuál - návod pro Gorenje JC4800VMXODŠŤAVOVAČ Gorenje JC4800VMX

Návod k obsluze pro Gorenje JC4800VMX se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Gorenje JC4800VMX

Ukázka části manuálu pro Gorenje JC4800VMX velikost návodu 6.85 MB

Nepoužívajte príslušenstvo iného výrobcu ako Gorenje ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Gorenjevýslovne neodporučila. Ak takéto súčiastky použijete, záruka stratí platnosť.Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú správne namontované všetky súčiastky.Nerozoberajte prístroj počas prevádzky.Udržujte základňupo celú dobu suchú.Ak odšťavujete väčšie množstvo surovín, odšťavovač smie bez prestania pracovať maximálne 30 minút, potom ho nechajte dostatočne ochladiť. Žiaden z receptov v tomto návode nevyžadujepreťažovanie odšťavovača.Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.Aby nedošlo k nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte zariadenie k externému časovému spínaču ani diaľkovému ovládaciemu systému.