Manuál - návod pro Gorenje BO73CLBElektrická trouba Gorenje BO73CLB

Návod k obsluze pro Gorenje BO73CLB se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Gorenje BO73CLB

Ukázka části manuálu pro Gorenje BO73CLB velikost návodu 4.77 MB

Zvolte nastavení času postupně stisknutím tlačítka (A). Vybraný symbol bude blikat na displeji. Otočte (A) knofl íkem, nastavte funkci a potvrďte. Hodinové ručičky se automaticky přesunou do zobrazení času. Nastavené symboly zůstanou svítit. • Každý stisk tlačítka (A) bude potvrzen krátkým zvukovým signálem. • Stiskněte a podržte tlačítko (A) na 2 sekundy pro smazání nastavené funkce. • Pokud symbol zobrazení času (4) bliká (po připojení přístroje poprvé, nebo po výpadku proudu), stiskněte tlačítko (A) a držte jej po dobu dvou sekund, dokud nepřestane blikat. • Poté vyberte zobrazení času (4), následně stiskněte (A) knofl ík. Zobrazení času bude blikat při výběru. • Otáčejte ovladačem (A) a nastavte požadovaný čas. • Potvrďte nastavení opětovným stiskem tlačítka (A). Pokud nestisknete, nastavení se uloží automaticky po několika sekundách. • Po připojení spotřebiče k elektrické síti poprvé nebo po výpadku napájení bude symbol zobrazení času (4) blikat. • Pro uvedení do provozu stiskněte tlačítko (A) a držte jej po dobu dvou sekund. Zobrazení času přestane blikat.