Manuál - návod pro Gorenje B600BMIXÉR Gorenje B600B

Návod k obsluze pro Gorenje B600B se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Gorenje B600B

Ukázka části manuálu pro Gorenje B600B velikost návodu 571.82 KB

Zvýšte pozornosť, ak zariadenie používate v blízkosti detí. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru ak ho nepoužívate.  Vypnite zariadenie a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky ak zariadenie nepoužívate, pred zložením alebo rozložením častí a pred čistením.  Pri odpojení, uchopte konektor a vytiahnite od elektrickej zásuvky. Nikdy neťahajte za šnúru.  Nepoužívajte žiadne zariadenie s poškodenou sieťovou šnúrou alebo konektorom alebo ak je zariadenie poškodené alebo v prípade, ak vám spadlo. Odneste zariadenie do najbližšieho servisného strediska na kontrolu, elektrickú alebo mechanickú opravu.  Ak používate na drevenom nábytku, použite ochranné podložky pre ochranu pred poškodením jemného povrchu.  Použitie príslušenstva alebo nástrojov neodporúčaných alebo nezakúpených so zariadením môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.  Neprepĺňajte