Manuál - návod pro Ferguson Ariva 203 HDSatelitní přijímač Ferguson Ariva 203 HD

Návod k obsluze pro Ferguson Ariva 203 HD se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Ferguson Ariva 203 HD

Ukázka části manuálu pro Ferguson Ariva 203 HD velikost návodu 7.71 MB

Prohlížení nahrávky. během procesu nahrávání.1. Obsah nahrávky lze prohlížet i během procesu nahrávání.2. K navigaci v rámci aktuální nahrávky použijte tlačítka Přetáčení dopředu a Přetáčení dozadu. Pro zahájení přehrávání od zvoleného momentu stiskněte tlačítko PLAY.3. Červený kurzor můžete také nastavit pomocí tlačítek VLEVO/VPRAVO a pro zahájení přehrávání od zvoleného momentu stisknout tlačítko PLAY.4. Jinou možností je přesouvání se promocí tlačítek / . Kurzor se přesune o počet minu turčených v nastavení DVR. Pamatujte, že tato funkce je aktivní pouze tehdy, pokud je čas trvání nahrávky delší než zvolený časový posun.5.Další možností, jak rychle prohlížet aktuální nahrávku, je použití numerických tlačítek.Po zmáčknutí hodnoty 4 bude kurzor přesunut do 40% nahrávky, po stisknutí tlačítka 5 do 50% atd.