Manuál - návod pro Emmaljunga Buddy SEmmaljunga Buddy S

Návod k obsluze pro Emmaljunga Buddy S se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Emmaljunga Buddy S

Ukázka části manuálu pro Emmaljunga Buddy S velikost návodu 5.61 MB

Odpovědnost za bezpečnost dítěte nesete vy. • Tento kočárek je určen pro jedno (1) dítě. Kočárek používejte pouze pro tolik dětí, pro kolik je určen. • Sporťák / golfové hole jsou určeny pro přepravu jednoho dítěte ve věku od 6 měsíců o hmotnosti do 15 kg. • Dodržujte pokyny týkající se péče a údržby. • Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nemohou pokrýt všechny podmínky a nepředvídatelné situace, které mohou nastat. Je nutné respektovat, že zdravý rozum, opatrnost a dohled jsou faktory, které nelze zahrnout do tohoto výrobku. Tyto faktory musí zajistit osoby, které se o kočárek starají a používají jej. • Je důležité, aby těmto pokynům porozuměl a dodržoval je každý, kdo používá kočárek a jeho příslušenství. Vždy informujte a poučte každou osobu, která bude používat tento kočárek a příslušenství, jak jej používat, a to i ty osoby, které jej budou používat jen krátkou dobu. • Maximální hmotnost jednoho dítěte používajícího přídavné stupátko kočárku je 20 kg. • Vždy na kočárku používejte pouze jedno příslušenství, např. stupátko, sedačku či adaptér pro autosedačku. • Neumisťujte předměty na stříšku. Nikdy nepoužívejte kočárek bez stříšky. Kapsa stříšky je určena pouze pro lehké předměty, jejichž celková hmotnost nesmí překročit 250 g.