Manuál - návod pro Electrolux ZB2933 Ergorapido 2in1Electrolux ZB2933 Ergorapido 2in1

Návod k obsluze pro Electrolux ZB2933 Ergorapido 2in1 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Electrolux ZB2933 Ergorapido 2in1

Ukázka části manuálu pro Electrolux ZB2933 Ergorapido 2in1 velikost návodu 32.49 MB

Vysavač Ergorapido by měly používat jen dospělé osoby, a to pouze pro běžné vysávání v domácnosti. Vysavač vždy uchovávejte na suchém místě. Veškerý servis a opravy smějí provádět pouze autorizovaná servisní centra Electrolux. Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost nepodala instrukce k jeho používání. Před čištěním a údržbou zařízení vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Dávejte pozor, aby si s přístrojem nehrály děti. Obalové materiály, např. igelitové pytle, by se neměly nacházet v dosahu dětí, aby nedošlo k udušení. Každý vysavač vyžaduje konkrétní hodnotu napětí. Ujistěte se, že napětí ve vaší síti odpovídá napětí uvedenému na štítku nabíjecího adaptéru. Používejte pouze originální nabíjecí adaptér určený pro tento mode