Manuál - návod pro Electrolux UltraSilencer ZUSREMOTEElectrolux UltraSilencer ZUSREMOTE

Návod k obsluze pro Electrolux UltraSilencer ZUSREMOTE se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Electrolux UltraSilencer ZUSREMOTE

Ukázka části manuálu pro Electrolux UltraSilencer ZUSREMOTE velikost návodu 10.68 MB

Manipulace s přívodní šňůrou • Pravidelně kontrolujte, není-li zástrčka a šňůra poškozena. Nikdy nepoužívejte vysavač s poškozenou šňůrou. • Dojde-li k poškození přívodní šňůry, musí být vyměněna v autorizovaném servisním centru společnosti Electrolux, aby se předešlo nebezpečným situacím. Na poškození šňůry vysavače se záruka nevztahuje. • Vysavač nikdy netahejte nebo nezvedejte za přívodní šňůru. Veškerou údržbu a opravy smějí provádět pouze autorizovaná servisní centra společnosti Electrolux. Vysavač uchovávejte na suchém místě. Informace pro spotřebitele Společnost Electrolux odmítá veškerou zodpovědnost za jakákoli poškození vzniklá vinou nesprávného používání přístroje nebo manipulací s přístrojem. Podrobnější informace o záruce a kontakty pro uživatele naleznete v brožurce Záruka, která je součástí balení