Manuál - návod pro ECG KV 119 greenDigitální kuchyňská váha ECG KV 119 green

Návod k obsluze pro ECG KV 119 green se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
ECG KV 119 green

Ukázka části manuálu pro ECG KV 119 green velikost návodu 3.60 MB

Nepoužívejte váhu v blízkosti přístrojů, které mají elektromagnetické pole. Umístěte váhu v dostatečné vzdálenosti od takového výrobku, abyste zamezili vzájemnému rušení.4. Váha je určena pro vážení potravin nebo tekutin.5. Váhu je třeba umístit na rovný, tvrdý a stabilní povrch.6.Nevystavujte váhu nárazům, otřesům a neupouštějte ji na zem.7. Váha je přesný přístroj, s kterým je nutno zacházet opatrně.8. Na váze se nesmí vážit domácí zvířata.9. Používejte váhu pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.10. Tato váha je určena pouze pro domácí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto výrobku