Manuál - návod pro ECG KR 454KUCHYŇSKÝ ROBOT ECG KR 454

Návod k obsluze pro ECG KR 454 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
ECG KR 454

Ukázka části manuálu pro ECG KR 454 velikost návodu 368.90 KB

Umístěte pracovní mísu do držáku a otočte mísou tak, aby se zajistila na místě. 2. Chcete-li zvednout rameno robota, stiskněte tlačítko zvednutí (2). Rameno se vyklopí směrem nahoru. 3. Na hnací hřídel nasaďte požadovaný nástroj a zajistěte. 4. Do mísy vložte suroviny. Nádobu nepřeplňujte. Maximální množství surovin je 1,05 kg. 5. Pomocí tlačítka (2) sklopte rameno robota. 6. Vidlici přívodního kabelu zapojte do řádně nainstalované a uzemněné zásuvky 230 V/50 Hz. 7. Spotřebič zapnete natavením ovladače otáček (3) na některou z  rychlostí 1 až 6 (podle druhu zpracovávané směsi). 8. Chcete-li použít pulzní režim (hnětení v  krátkých intervalech), otočte ovladač do polohy „PULSE“. V pulzním režimu je třeba ovladač po celou dobu chodu držet. Když ovladač pustíte, vrátí se automaticky do polohy „0“. POZNÁMKA: Krátkodobý provoz: V případě přípravy těžkého těsta nenechávejte spotřebič v chodu déle než 6 minut. Poté jej nechte dalších 10 minut zchladnout. 9. Po hnětení/míchání otočte ovladačem (3) zpět do polohy „0“, jakmile těsto vytvoří bochánek. Poté vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky. 10. Stiskněte tlačítko zvednutí ramene. Rameno se vyklopí směrem nahoru. 11. Těsto lze nyní pomocí stěrky uvolnit od stěn a vyjmout z pracovní mísy