Manuál - návod pro ECG IV 18Indukční vařič ECG IV 18

Návod k obsluze pro ECG IV 18 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
ECG IV 18

Ukázka části manuálu pro ECG IV 18 velikost návodu 394.78 KB

Po zapojení indukčního vařiče do elektrické sítě se ozve zvukový signál a na displeji se zobrazí „OFF“ (vypnuto). 2. Stisk nutím tlačítka zapnutí/vypnutí se na displeji se zobra zí „O N “ (zapnuto), spustí se ventilátor a indukční vařič se přepne z pohotovostního režimu do režimu ohřevu. 3. Indukční vařič detekuje, zda používáte správné nádobí na vaření. Pokud ano, po zobrazení indikátoru „ON“ na displeji, stiskněte tlačítko „Menu“ a můžete zvolit nastavení vaření, vařič se zapne.4. V opačném případě nelze po stisknutí tlačítka „Menu“ nastavit vaření. Ozve se opakovaný zvukový signál a na displeji se zobrazí varovné upozornění E0. Indukční vařič se po 40 sekundách přepne do pohotovostního režimu.