Manuál - návod pro Dyson DC08Dyson DC08

Návod k obsluze pro Dyson DC08 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Dyson DC08

Ukázka části manuálu pro Dyson DC08 velikost návodu 3.96 MB

Máte-li dotazy týkající se vašeho vysavače, zjistěte si jeho výrobní číslo (je na nálepce nalepené zespodu na vysavači). Důležité. Zkontrolujte, zda parametry vaší elektrické sítě odpovídají rozsahu uvedeném na štítku vysavače. Tento vysavač není určen pro použití malými dětmi nebo jinými osobami se sníženou způsobilostí bez náležitého dohledu. Dohlížejte na děti, aby si s vysavačem nehrály. Nepoužívejte vysavač, jsou-li poškozeny zástrčka, el. šňůra nebo vysavač přišel do styku s vodou nebo jinou kapalinou. V tomto případě kontaktujte Linku pomoci. Při vysávání může na nádobě na prach vzniknout elektrostatický náboj, který nijak nesouvisí s elektrickým napájením a je naprosto neškodný. Tento jev můžete omezit tak, že se nebudete dotýkat vnitřku nádoby, dokud ji nevyprázdníte a nevypláchnete studenou čistou vodou. Provádějte pouze údržbu uvedenou v tomto návodu, nebo doporučenou obsluhou Linky pomoci. Nevkládejte jakékoliv předměty do otvorů, nebo pohyblivých částí vysavače. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Na závady způsobené použitím jiného příslušenství se nevztahuje záruka. Shoda vlastností vysavače s požadavky na bezpečnost byla posouzena podle: 73/23/Elektrická zařízení nízkého napětí , 93/68/EEC CE Označování, 89/336/EEC Elektromagnetická kompatibilita Technické parametry Hmotnost: 6,4 kg Napětí: 230 V/50 Hz Max. příkon: 1600 W