Manuál - návod pro Dyson DC05Dyson DC05

Návod k obsluze pro Dyson DC05 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Dyson DC05

Ukázka části manuálu pro Dyson DC05 velikost návodu 2.27 MB

Důležité Zkontrolujte zda se napětí v síti shoduje s napětím na šstítku vysavače.Jestliže je síťová šňůra poškozena, odpojte ihned vysavače zásuvky. Přívodní šňůra smí být měněna pouze v autorizovaném servisu Dyson. Nepoužívejte vysavač jestliže je poškozený, jestliže je poškozena šňůra nebo zástrčka, po pádu, nebo v případě, že přišel do styku s vodou, či jinou kapalinou. Kontaktujte Linku pomoci.Vysavač odpovídá požadavku ̊Zák. ˇc. 22/97 Sb.