Manuál - návod pro CPA Halo 4Mobilní telefon CPA Halo 4

Návod k obsluze pro CPA Halo 4 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
CPA Halo 4

Ukázka části manuálu pro CPA Halo 4 velikost návodu 1.43 MB

Rychlá volba[Nastavení] >> [Nastavení telefonu] >> [Rychlá volba]Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko 2 až 9.Funkce je dostupná pouze v případě,jsou-li čísla rychlé volby již nastavena.Pokud máte nastavenu hlasovou schránku,můžete dlouhým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo...(z výroby je nastaveno 3311).