Manuál - návod pro Clatronic KA 3330Clatronic KA 3330

Návod k obsluze pro Clatronic KA 3330 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Clatronic KA 3330

Ukázka části manuálu pro Clatronic KA 3330 velikost návodu 5.20 MB

Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití. •Nepoužívejte je venku. Udržujte je v dostatečné vzdále-nosti od zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte toto zařízení s mokrýma rukama. Pokud je zařízení vlhké nebo mokré, okamžitě je vypojte ze zásuvky. •Pokud se zařízení nepoužívá, při jeho čištění nebo usklad-nění vypněte a vždy vyndejte zástrčku ze zásuvky (vytahujte zástrčku, ne šňůru) a sejměte připojené příslušenství