Manuál - návod pro Braun KF 570 CafeHouseBraun KF 570 CafeHouse

Návod k obsluze pro Braun KF 570 CafeHouse se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Braun KF 570 CafeHouse

Ukázka části manuálu pro Braun KF 570 CafeHouse velikost návodu 3.21 MB

Přístoj nesmí používat děti ani osoby se sníženými fyzickými nebo psychickými schopnostmi bez dohledu osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Obecně je doporučeno uchovávat přístroj mimo dosah dětí. Děti by měly b ýt pod dozorem, aby se zajistilo, že nebudou spotřebič používat na hraní.•Před připojením do zásuvky zkontrolujte, zda napětí v síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na spodní straně tohoto přístroje.•Nedotýkejte se horkých povrchů, zejména topné desky. Vždy dbejte na to, aby se topné desky nedotýkal síťový kabel.