Manuál - návod pro Braun KF 570 CaféHouse PurAroma DeLuxeBraun KF 570 CaféHouse PurAroma DeLuxe

Návod k obsluze pro Braun KF 570 CaféHouse PurAroma DeLuxe se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Braun KF 570 CaféHouse PurAroma DeLuxe

Ukázka části manuálu pro Braun KF 570 CaféHouse PurAroma DeLuxe velikost návodu 3.21 MB

Před čištěním vždy odpojte zařízení od sítě. Nikdy nemyjte tento pfiístroj pod tekoucí vodou, ani jej do vody neponořujte. Vždy jej pouze otírejte navlhčeným hadříkem