Manuál - návod pro Braun KF 560 CafeHouseBraun KF 560 CafeHouse

Návod k obsluze pro Braun KF 560 CafeHouse se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Braun KF 560 CafeHouse

Ukázka části manuálu pro Braun KF 560 CafeHouse velikost návodu 3.21 MB

Před čištěním vždy odpojte zařízení od sítě. Nikdy nemyjte tento pfiístroj pod tekoucí vodou, ani jej do vody neponořujte. Vždy jej pouze otírejte navlhčeným hadříkem