Manuál - návod pro Braun KF 520 CaféHouse PurAromaBraun KF 520 CaféHouse PurAroma

Návod k obsluze pro Braun KF 520 CaféHouse PurAroma se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Braun KF 520 CaféHouse PurAroma

Ukázka části manuálu pro Braun KF 520 CaféHouse PurAroma velikost návodu 3.21 MB

Před čištěním vždy odpojte zařízení od sítě. Nikdy nemyjte tento pfiístroj pod tekoucí vodou, ani jej do vody neponořujte. Vždy jej pouze otírejte navlhčeným hadříkem