Manuál - návod pro Bosch SMV 48M10Myčka na nádobí Bosch SMV 48M10

Návod k obsluze pro Bosch SMV 48M10 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Bosch SMV 48M10

Ukázka části manuálu pro Bosch SMV 48M10 velikost návodu 4.47 MB

Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.