Manuál - návod pro Bosch GSB 16 RE ProfessionalBosch GSB 16 RE Professional

Návod k obsluze pro Bosch GSB 16 RE Professional se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Bosch GSB 16 RE Professional

Ukázka části manuálu pro Bosch GSB 16 RE Professional velikost návodu 5.84 MB

 Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.  Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brý- le. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.  Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědč- te se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopí- te, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo akumulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to může vést k úrazům.  Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací ná- stroje nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.  Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.  Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.  Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.