Manuál - návod pro Bosch BKS 4043

Akumulátorový



Ruční vysavač Bosch BKS 4043

Návod k obsluze pro Bosch BKS 4043 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.




Bosch BKS 4043

Ukázka části manuálu pro Bosch BKS 4043 velikost návodu 1,001.29 KB

Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“