Manuál - návod pro Bosch AQT 42-13Bosch AQT 42-13

Návod k obsluze pro Bosch AQT 42-13 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Bosch AQT 42-13

Ukázka části manuálu pro Bosch AQT 42-13 velikost návodu 11.55 MB

Připojení vody Dbejte předpisů firmy zásobující Vás vodou. Šroubení všech připojovacích hadic musí těsnit. Používejte pouze zesílenou hadici průměru 12,7 mm (1/2"). Stroj by nikdy neměl být připojený na zdroj pitné vody bez zpětného ventilu. Voda, která protekla zpětným ventilem, se už nepokládá za pitnou. Vysokotlaká hadice nesmí být poškozená (nebezpečí prasknutí). Poškozená vysokotlaká hadice se musí neprodleně vyměnit. Smějí se používat pouze výrobcem doporučené hadice a spoje. Vysokotlaké hadice, armatury a spojky jsou důležité pro bezpečnost stroje. Používejte pouze výrobcem doporučené hadice, armatury a spojky. Na vodovodní přípojce se smí používat pouze čistá nebo filtrovaná voda.