Manuál - návod pro Bosch AQT 35-12Bosch AQT 35-12

Návod k obsluze pro Bosch AQT 35-12 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Bosch AQT 35-12

Ukázka části manuálu pro Bosch AQT 35-12 velikost návodu 9.10 MB

Připojení vody  Dbejte předpisů firmy zásobující Vás vodou.  Šroubení všech připojovacích hadic musí těsnit.  Používejte pouze zesílenou hadici průměru 12,7 mm (1/2").  Stroj by nikdy neměl být připojený na zdroj pitné vody bez zpětného ventilu. Voda, která protekla zpětným ventilem, se už nepokládá za pitnou.  Vysokotlaká hadice nesmí být poškozená (nebezpečí prasknutí). Poškozená vysokotlaká hadice se musí neprodleně vyměnit. Smějí se používat pouze výrobcem doporučené hadice a spoje.  Vysokotlaké hadice, armatury a spojky jsou důležité pro bezpečnost stroje. Používejte pouze výrobcem doporučené hadice, armatury a spojky.  Na vodovodní přípojce se smí používat pouze čistá nebo filtrovaná voda.