Manuál - návod pro Bosch AQT 33-11Bosch AQT 33-11

Návod k obsluze pro Bosch AQT 33-11 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Bosch AQT 33-11

Ukázka části manuálu pro Bosch AQT 33-11 velikost návodu 11.00 MB

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky i tehdy, když ponecháte stroj jen na krátký čas bez dozoru. Elektrické napájení musí vyhovovat IEC 60364-1. Pokud je nutné nahrazení přívodního elektrického vedení, pak to nechte provést od výrobce, jeho autorizovaného zákaznického servisu nebo od k tomu určené osoby, aby se zabránilo ohrožení bezpečnosti. Síťovou zástrčku nikdy nedržte mokrýma rukama. Síťovou zástrčku během práce se strojem nevytahujte. Připojovací síťový kabel nebo prodlužovací kabel nepřejíždějte, nepřiskřípněte nebo jím neškubejte, poněvadž jinak by se mohl poškodit. Kabel chraňte před horkem, olejem a ostrými hranami. Stroj nepoužívejte, pokud jsou síťový kabel nebo důležité díly, jako vysokotlaká hadice, stříkací pistole nebo bezpečnostní vybavení, poškozené. Pozor: prodlužovací kabely nevyhovující předpisům mohou být nebezpečné. Při používání prodlužovacího kabelu musejí být zástrčka i spojka ve vodotěsném provedení.