Manuál - návod pro Beurer PS 890Beurer PS 890

Návod k obsluze pro Beurer PS 890 se načte, po ověření, že nejste robot. Děkujeme za pochopení.
Beurer PS 890

Ukázka části manuálu pro Beurer PS 890 velikost návodu 2.20 MB

Zatížitelnost je max. 180 kg (397 lb / 28 st), Dělení 100 g (0,2 lb / 0,01 st). • Upozornění: Nášlapnou plochu tvoří přírodní materiál, proto nelze vyloučit rozdíly v barvě, tvaru, velikosti a výšce. • Čištění: Pro čištění použijte prachovku. Váhu můžete případně očistit i navlhčenou utěrkou. Nikdy nevklá- dejte váhu do vody. Nikdy ji neomývejte pod tekoucí vodou. Nikdy nepoužívejte špičaté předměty k vyčiš- tění prohloubených míst. • Váhu chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy, elektromagnetickými poli a blízkými tepelnými zdroji. • Nestoupejte z jedné strany na samý okraj váhy: nebezpečí převrhnutí! • Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí! • Není určeno pro komerční použití. • Pokud budete mít další dotazy k používání našich přístrojů, obráťte sa prosím na Vašeho prodejce nebo na zákaznický servis. • Před každou reklamací nejdříve zkontrolujte baterie a případně je vyměňte. • Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci. • Použité a úplně vybité baterie a akumulátory musí být odklizeny do specielně označených sběrných nádob, do sběren nebezpečného odpadu nebo do specializovaných elektro prodejen.